preloader icon

Отправляйте документы в банк «Бай Тушум» одним кликом с помощью Государственного портала электронных услуг


Отправляйте документы в банк «Бай Тушум» одним кликом с помощью Государственного портала электронных услуг. Больше не нужно бегать с документами в офис банка, теперь их можно прислать в электронном виде прямо из дома. ⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Государственный портал электронных услуг - это Портал, предоставляющий государственные и муниципальные услуги в электронной форме. ⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
На портале вы можете получить в электронном виде справку о наличии недвижимости, историю патентов, справку с места работы и множество других услуг. ⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Чтобы пользоваться услугами на портале, необходимо получить электронно-цифровую подпись в ближайшем ЦОН (бесплатно) и зарегистрироваться на Государственном портале Электронных Услуг.⁣⁣⠀
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Эми "Бай Түшүм" банкына документтерди электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу бир гана жаңсоо менен жөнөтүңүз. Эми банктын офисине чуркап убара болбойсуз. Документтерди үйдөн чыкпастан электрондук түрдө жөнөтүүгө болот. ⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
 Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталынын кызматы - бул⠀мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды электрондук формада камсыз кылуучу портал. ⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Бул портал аркылуу кыймылсыз мүлк тууралуу маалымдама, патенттердин тарыхы, иштеген жеринен маалымкат жана башка көптөгөн кызматтардын электрондук маалыматын алууга болот.⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Кызматты колдонуу үчүн сизге жакын жайгашкан калкты тейлөөчү борбордон санариптик кол тамга алышыңыз керек жана⠀электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталына катталуу зарыл.⁣⁣⠀
⁣⁣⠀